Beleidsmedewerker/coördinator/projectleider

Brede scholen, Integraal Kind Centra (IKC) of Alles-in-1-scholen schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Maar is er dan ook echt sprake van een doorgaande lijn? In hoeverre wordt er echt vanuit het kind gedacht? De weg naar een integrale aanpak is divers en biedt veel mogelijkheden. Het vraagt om maatwerk en kent soms ingewikkelde vraagstukken op het gebied van visie, pedagogisch & didactisch handelen, rijke dagprogramma’s en de organisatiestructuur. Vanuit verschillende perspectieven help ik mee om tot een gedegen ontwerp van het IKC te komen. Als verbindende factor draag ik bij aan een goede samenwerking tussen alle partijen vanuit een gezamenlijke visie.

Om tot nieuw onderwijsbeleid of verdieping van het huidige beleid te komen, kan het goed zijn om een buitenstaander mee te laten kijken. Als beleidsmedewerker onderwijs denk ik mee en neem ik een actieve rol bij het ontwerpen, uitwerken en implementeren van onderwijskundig beleid.

Onderwijskundige projecten die niet van de grond komen, kunnen tot veel frustratie leiden. Als coördinator kan ik taken tijdelijk overnemen waardoor de onderwijskundige ontwikkeling niet in het geding komt. Bijvoorbeeld door de rol van bouwcoördinator op me te nemen, of door leiding te geven aan werkgroepen. Dit kan zijn op het gebied van passend onderwijs, de totstandkoming van een nieuw schoolplan, communicatie, ouderbetrokkenheid en alles waar het onderwijs vandaag de dag mee te maken krijgt. Met mijn hulp komen vastgelopen trajecten weer in beweging.