Er zijn situaties denkbaar dat er tijdelijk behoefte is aan een interim directeur. Dit kan nodig zijn voor:

  • De tijdelijk opvulling van een vacature.
  • Vervanging vanwege tijdelijke afwezigheid van een leidinggevende.
  • Verandermanagement op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg of personeel,
  • Ondersteuning van het zittende management.

Maatwerk

Samen met de opdrachtgever wordt, op basis van een analyse, een duidelijke werkwijze gekozen en worden concrete doelen geformuleerd die passen bij zowel de cultuur van de organisatie als bij mijn aanpak.

Persoonlijk contact

Een persoonlijke kennismaking is de start van ieder traject. In dit gesprek wordt helder wat er nodig is aan inzet en expertise en welke werkwijze noodzakelijk is.. Dit wordt verwerkt in een passende offerte. Uiteraard wordt er tussentijds en na afloop van de opdracht geëvalueerd.